linkek

Állami szervek:

Alkotmánybíróság: www.mkab.hu

Állami Számvevőszék: www.asz.hu

Kormány: www.kormany.hu

Köztársasági Elnök: www.keh.hu

Magyar Nemzeti Bank: www.mnb.hu

Országgyűlés: www.parlament.hu

Országgyűlési Biztos Hivatala: www.obh.hu

OVB és OVI: www.valasztas.hu

bíróság: www.birosag.hu

ügyészség: www.mklu.hu

 

Nemzetközi szervezetek:

Európai Unió: http://europa.eu

Európa Tanács: http://www.coe.int

Európai Emberi Jogi Bíróság: http://echr.coe.int

 

Magyarországi felsőoktatási intézmények alkotmányjogi tanszékeinek honlapjai:

Budapesti Corvinus Egyetem: http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=8008

Debreceni Egyetem: http://www.law.klte.hu/

Eötvös Loránd Tudományegyetem: http://www.ajk.elte.hu/dynpage6.exe?f=ajk&p1=m:Fomenu,EntryF1&p3=x:Almenu1,Entry-178&p4=p:8201&id=CMORG-2

Károli Gáspár Református Egyetem: http://www.kre.hu/ajk/index.php/alkotmanyjogi-tanszek

Miskolci Egyetem: http://jogikar.uni-miskolc.hu/alkotmany

Pázmány Péter Katolikus Egyetem: http://www.jak.ppke.hu/szervezet/index.html

Pécsi Tudományegyetem: http://www.kozjogpecs.hu/

Rendőrtiszti Főiskola:http://www.rtf.hu/index.php?option=com_content&view=category&id=54&Itemid=99

Szegedi Tudományegyetem: http://www.juris.u-szeged.hu/karunkrol/tanszekek-intezetek/alkotmanyjogi-tanszek?objectParentFolderId=10429

 

Alkotmányjog-tudományi és politikatudományi társaságok, egyesületek:

MTA-Jogtudományi Intézet: www.mta-jti.hu

MTA-Politikatudományi Intézet: www.mtapti.hu

Magyar Alkotmányjogászok Egyesülete: http://alkjogegyesulet.blogspot.com/

Magyar Politikatudományi Társaság: www.mptt.hu

 

Partnerünk:

Parlamenti Kutatások Központja: pkk.sze.hu

 

Jogforrások:

Hatályos Jogszabályok Elektronikus Gyűjteménye: https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso

Alkotmánybírósági Határozatok: http://mkab.hu/index.php?id=hatarozatok

1000 év törvényei: www.1000ev.hu

EUR-Lex, az Európai Unió teljes joganyaga: http://eur-lex.europa.eu/

HUDOC, az Európai Emberi Jogi Bíróság jogesetei: http://www.echr.coe.int/echr/en/hudoc

 

Jelentősebb alkotmányjog-tudományi és politikatudományi gyűjteménnyel rendelkező könyvtárak és adatbázisok:

Széchenyi István Egyetem - Egyetemi Könyvtár: lib.sze.hu

Országgyűlési Könyvtár: www.ogyk.hu

Országos Széchényi Könyvtár: www.oszk.hu

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár: www.fszek.hu

Magyar Tudományos Művek Tára: www.mtmt.hu

Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa: www.matarka.hu

Széchenyi István Egyetem oktatóinak publikációs adatbázisa: publikaciok.sze.hu

Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2023. május 30. 14:00 - 16:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!