linkek

Állami szervek:

Alkotmánybíróság: www.mkab.hu

Állami Számvevőszék: www.asz.hu

Kormány: www.kormany.hu

Köztársasági Elnök: www.keh.hu

Magyar Nemzeti Bank: www.mnb.hu

Országgyűlés: www.parlament.hu

Országgyűlési Biztos Hivatala: www.obh.hu

OVB és OVI: www.valasztas.hu

bíróság: www.birosag.hu

ügyészség: www.mklu.hu

 

Nemzetközi szervezetek:

Európai Unió: http://europa.eu

Európa Tanács: http://www.coe.int

Európai Emberi Jogi Bíróság: http://echr.coe.int

 

Magyarországi felsőoktatási intézmények alkotmányjogi tanszékeinek honlapjai:

Budapesti Corvinus Egyetem: http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=8008

Debreceni Egyetem: http://www.law.klte.hu/

Eötvös Loránd Tudományegyetem: http://www.ajk.elte.hu/dynpage6.exe?f=ajk&p1=m:Fomenu,EntryF1&p3=x:Almenu1,Entry-178&p4=p:8201&id=CMORG-2

Károli Gáspár Református Egyetem: http://www.kre.hu/ajk/index.php/alkotmanyjogi-tanszek

Miskolci Egyetem: http://jogikar.uni-miskolc.hu/alkotmany

Pázmány Péter Katolikus Egyetem: http://www.jak.ppke.hu/szervezet/index.html

Pécsi Tudományegyetem: http://www.kozjogpecs.hu/

Rendőrtiszti Főiskola:http://www.rtf.hu/index.php?option=com_content&view=category&id=54&Itemid=99

Szegedi Tudományegyetem: http://www.juris.u-szeged.hu/karunkrol/tanszekek-intezetek/alkotmanyjogi-tanszek?objectParentFolderId=10429

 

Alkotmányjog-tudományi és politikatudományi társaságok, egyesületek:

MTA-Jogtudományi Intézet: www.mta-jti.hu

MTA-Politikatudományi Intézet: www.mtapti.hu

Magyar Alkotmányjogászok Egyesülete: http://alkjogegyesulet.blogspot.com/

Magyar Politikatudományi Társaság: www.mptt.hu

 

Partnerünk:

Parlamenti Kutatások Központja: pkk.sze.hu

 

Jogforrások:

Hatályos Jogszabályok Elektronikus Gyűjteménye: https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso

Alkotmánybírósági Határozatok: http://mkab.hu/index.php?id=hatarozatok

1000 év törvényei: www.1000ev.hu

EUR-Lex, az Európai Unió teljes joganyaga: http://eur-lex.europa.eu/

HUDOC, az Európai Emberi Jogi Bíróság jogesetei: http://www.echr.coe.int/echr/en/hudoc

 

Jelentősebb alkotmányjog-tudományi és politikatudományi gyűjteménnyel rendelkező könyvtárak és adatbázisok:

Széchenyi István Egyetem - Egyetemi Könyvtár: lib.sze.hu

Országgyűlési Könyvtár: www.ogyk.hu

Országos Széchényi Könyvtár: www.oszk.hu

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár: www.fszek.hu

Magyar Tudományos Művek Tára: www.mtmt.hu

Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa: www.matarka.hu

Széchenyi István Egyetem oktatóinak publikációs adatbázisa: publikaciok.sze.hu

Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!