Parlamenti gyakorlat az Országgyűlés Hivatalában - felhívás

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKE PÁLYÁZATOT HIRDET hazai egyetemi és főiskolai hallgatók részére a 2021/2022-es tanévben
Parlamenti gyakorlat az Országgyűlés Hivatalában elnevezésű programban való részvételre, amelyet ezúton ajánlunk a hallgatóink figyelmébe.

PROGRAM
A program célja az alkotmányjogi, parlamenti érdeklődésű hallgatókkal megismertetni 
az Országgyűlés, és a Hivatal Országgyűlés működését támogató munkáját, bővíteni a 
jövő közigazgatási generációja ismereteit. A program során a hallgatók betekintést 
nyernek az egyes szervezeti egységek feladataiba a törvényjavaslatok feldolgozásától a 
napirend összeállításán át a jegyzőkönyvezésig, illetve a bizottsági ülések előkészítésétől
kezdve a nemzetközi kapcsolattartásig. A programban a hallgatók kutatómunkát is végeznek
és gyakorlati feladatokat is ellátnak majd. A felvételt nyert hallgatóknak emellett lehetősége
lesz a frakciók munkáját megismerni, vendégként részt venni plenáris és bizottsági üléseken.

A program második felében érdeklődési 
körük szerint az Országgyűlés Hivatala különböző szervezeti egységeiben gyakorlati 
feladatokat látnak el, valamint látogatást tehetnek az Országgyűléssel kapcsolatban 
álló más alkotmányos szerveknél.

A programban legfeljebb 14 hallgató vesz részt.

A program 2021 októberétől 2022 márciusáig tart, december-januárban szünetel, a
gyakorlatok elsősorban csütörtöki napokon kerülnek megszervezésre. 

A Hivatal fenntartja magának a jogot, hogy a programot a járványhelyzetre tekintettel 
vagy azzal összefüggő munkaszervezési okból egyoldalúan bármikor, akár a 
kiválasztási folyamat során, akár a szerződés megkötését követően megszüntesse. 

A felvételt nyert hallgatók díjazásban részesülnek, amelynek összege 

  • fővárosi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok esetén
    havi (bruttó) 35 000 Ft,
  • vidéki felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok esetén 
    havi (bruttó) 50 000 Ft.

Ezen felül a hallgatókat a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 
39/2010. (II.26.) Korm. rendeletben biztosított munkába járási kedvezmény illeti meg. 
A díjazás a programokból való igazolatlan hiányzás esetén arányosan csökkenthető. 

Decemberben és januárban a program szünetel, így ez az időszak sem kötelezettséggel, 
sem díjazással nem jár. A díjazás kifizetése két részletben, munkaszerződés alapján 
történik. A munkaszerződés megkötéséhez hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A 
munkaszerződés próbaidőt tartalmaz. A képzés teljes idejét kitöltők igazolást kapnak a 
programban való részvételről.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
1. A pályázónak 2021 őszén teljes idős (nappali tagozatos) hallgatói jogviszonnyal kell 
rendelkeznie 
− nemzetközi igazgatási, közigazgatás-szervező, nemzetközi tanulmányok, 
International Public Management alapképzési szakok valamelyikének legalább 
a 3., de legfeljebb a 4. félévében, vagy
− közigazgatási, kormányzás és vezetés, közgazdálkodás és közpolitika, 
nemzetközi tanulmányok, nemzetközi közszolgálati kapcsolatok, International 
Relations, International Public Service Relations mesterképzési szakok 
valamelyikének legalább az 1., de legfeljebb a 2. félévében, vagy
− jogász, államtudományi – egységes, osztatlan – szakon legalább az 5. és 
legfeljebb a 8. félévében
amely hallgatói jogviszony fennállását a pályázatban igazolni kell.

2. A jelentkezőnek havi 20 órás – elsősorban csütörtöki napokra tervezett – jelenlétet 
kell vállalnia az Országgyűlés Hivatalában, amelyről a pályázatban nyilatkozni kell.
A program magyar nyelven zajlik, ezért a jelentkezőnek a magyar nyelvet ismernie 
kell. 

3. A pályázat elbírálásának feltétele a két utolsó lezárt aktív félév 4,00-est elért 
súlyozott tanulmányi átlaga. Ettől eltérni kizárólag az alkotmányjogi tanszék 
vezetőjének vagy a 4. pontban foglaltak szerinti ajánlást adó oktató ez irányú 
kérelmére van lehetőség. A tanulmányi átlagot a pályázatban hitelesen igazolni 
szükséges. 

4. A pályázathoz legalább egy oktatói ajánlás csatolása szükséges.

5. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá: 
− a pályázó rövid önéletrajzát, értesítési címét, telefonos és e-mail elérhetőségét,
egyoldalas bemutatkozó levelet az alkotmányjogi, parlamenti érdeklődés 
igazolásáról (pl. e tárgyakból elért jó tanulmányi eredmény, készített vagy 
készítendő dolgozat, ilyen témájú előadáson, szemináriumon való részvétel, e 
tárgykörben folytatott kutatás, oktatói ajánlás, szakkollégiumi részvétel, egyéb 
diákszervezeti tevékenység stb.), valamint arról, hogy miért jelentkezik a 
programra, miért érdekli a parlamenti munka, illetve annak meghatározott 
területe,
− a pályázathoz csatolt adatkezelési tájékoztató megismerésével és elfogadásával 
kapcsolatos nyilatkozatát. A nyilatkozat innen letölthető.

A pályázatokat elektronikus úton a következő email címre kérjük küldeni: osztondijas-parl@parlament.hu.
A hibásan digitalizált, hiányos vagy nem magyar nyelvű pályázati 
anyagokat a Hivatal nem fogadja be.

Határidő: 2021. szeptember 19.

A pályázattal kapcsolatban dr. Szabó Tímeánál, a drszabo.timea@parlament.hu e-mail-címen lehet érdeklődni.


A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA 
A pályázatokat az Országgyűlés elnöke által felkért szakemberekből álló bírálóbizottság 
értékeli, a pályázati feltételeknek megfelelő legjobb jelölteket személyes 
meghallgatásra behívja, majd ezt követően dönt a pályázat elnyeréséről. A pályázatok 
elbírálásának eredményéről minden pályázó értesítést kap, és azt az Országgyűlés 
honlapján (www.parlament.hu) is közzéteszik.

Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék Eseménynaptára

Kurzuskiírási időszak 2022. október 3. - 2022. október 21.
Hallgatói klubkoncert 2022. október 5.
Hallgatói klubkoncert 2022. október 12.
Hallgatói klubkoncert 2022. október 19.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!