Tanszéki kollégáink publikációi az Alkotmánybíróság és a Kúria tanulmánykötetében

2019. május 29-én az Alkotmánybíróság hirdető termében nagyszabású rendezvény keretében mutatták be „Az Alaptörvény érvényesülése a bírói gyakorlatban” című kötetsorozatot, amelyben három kollégánk tanulmánya is megjelent. 

 

A sorozat annak a kutatási pályázatnak az eredményeit tartalmazza, amelyet az Alkotmánybíróság és a Kúria közösen hirdetett meg. A pályázatot hirdető két intézmény a beérkezett 50 tanulmány publikációja mellett döntött, amelyeket egy, a „valódi” alkotmányjogi panaszról szóló kézikönyv egészít ki. Az összességében mintegy 2.000 oldalas, négy kötetből álló sorozat nemcsak az Alaptörvény 2012 és 2017 közötti érvényesülésének látlelete, hanem az alkotmánybíráskodás és rendes bíráskodás viszonyát, hatásköri korlátjaikat is megismerhetjük belőle, ahogyan – komparatív megközelítésmódjának köszönhetően – más államok vonatkozó szabályozását és gyakorlatát is.

 

Tanszékünk munkatársai három tanulmánnyal járultak hozzá a hazai gyakorlati és akadémiai szférát megmozgató projekthez, amelyek az „Alkotmányjogi panasz – hatáskörrel kapcsolatos kérdések” című kötetben olvashatók:

-          Erdős Csaba: A közvetlen alkotmányjogi panasz hatása a parlamenti autonómiára – képviselői jogok érvényesíthetősége alkotmányjogi panasz keretében.

-          G. Karácsony Gergely: A közvetlen alkotmányjogi panasz a magyar jogrendszerben.

-          Váczi Péter: A közvetlen alkotmányjogi panasz és a közvetlen strasbourgi panasz párhuzamos vonásai.

Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2023. május 30. 14:00 - 16:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!