Parlamenti gyakorlat az Országgyűlés Hivatalában - felhívás

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKE PÁLYÁZATOT HIRDET hazai egyetemi és főiskolai hallgatók részére a 2021/2022-es tanévben
Parlamenti gyakorlat az Országgyűlés Hivatalában elnevezésű programban való részvételre, amelyet ezúton ajánlunk a hallgatóink figyelmébe.

PROGRAM
A program célja az alkotmányjogi, parlamenti érdeklődésű hallgatókkal megismertetni 
az Országgyűlés, és a Hivatal Országgyűlés működését támogató munkáját, bővíteni a 
jövő közigazgatási generációja ismereteit. A program során a hallgatók betekintést 
nyernek az egyes szervezeti egységek feladataiba a törvényjavaslatok feldolgozásától a 
napirend összeállításán át a jegyzőkönyvezésig, illetve a bizottsági ülések előkészítésétől
kezdve a nemzetközi kapcsolattartásig. A programban a hallgatók kutatómunkát is végeznek
és gyakorlati feladatokat is ellátnak majd. A felvételt nyert hallgatóknak emellett lehetősége
lesz a frakciók munkáját megismerni, vendégként részt venni plenáris és bizottsági üléseken.

A program második felében érdeklődési 
körük szerint az Országgyűlés Hivatala különböző szervezeti egységeiben gyakorlati 
feladatokat látnak el, valamint látogatást tehetnek az Országgyűléssel kapcsolatban 
álló más alkotmányos szerveknél.

A programban legfeljebb 14 hallgató vesz részt.

A program 2021 októberétől 2022 márciusáig tart, december-januárban szünetel, a
gyakorlatok elsősorban csütörtöki napokon kerülnek megszervezésre. 

A Hivatal fenntartja magának a jogot, hogy a programot a járványhelyzetre tekintettel 
vagy azzal összefüggő munkaszervezési okból egyoldalúan bármikor, akár a 
kiválasztási folyamat során, akár a szerződés megkötését követően megszüntesse. 

A felvételt nyert hallgatók díjazásban részesülnek, amelynek összege 

  • fővárosi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok esetén
    havi (bruttó) 35 000 Ft,
  • vidéki felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok esetén 
    havi (bruttó) 50 000 Ft.

Ezen felül a hallgatókat a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 
39/2010. (II.26.) Korm. rendeletben biztosított munkába járási kedvezmény illeti meg. 
A díjazás a programokból való igazolatlan hiányzás esetén arányosan csökkenthető. 

Decemberben és januárban a program szünetel, így ez az időszak sem kötelezettséggel, 
sem díjazással nem jár. A díjazás kifizetése két részletben, munkaszerződés alapján 
történik. A munkaszerződés megkötéséhez hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A 
munkaszerződés próbaidőt tartalmaz. A képzés teljes idejét kitöltők igazolást kapnak a 
programban való részvételről.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
1. A pályázónak 2021 őszén teljes idős (nappali tagozatos) hallgatói jogviszonnyal kell 
rendelkeznie 
− nemzetközi igazgatási, közigazgatás-szervező, nemzetközi tanulmányok, 
International Public Management alapképzési szakok valamelyikének legalább 
a 3., de legfeljebb a 4. félévében, vagy
− közigazgatási, kormányzás és vezetés, közgazdálkodás és közpolitika, 
nemzetközi tanulmányok, nemzetközi közszolgálati kapcsolatok, International 
Relations, International Public Service Relations mesterképzési szakok 
valamelyikének legalább az 1., de legfeljebb a 2. félévében, vagy
− jogász, államtudományi – egységes, osztatlan – szakon legalább az 5. és 
legfeljebb a 8. félévében
amely hallgatói jogviszony fennállását a pályázatban igazolni kell.

2. A jelentkezőnek havi 20 órás – elsősorban csütörtöki napokra tervezett – jelenlétet 
kell vállalnia az Országgyűlés Hivatalában, amelyről a pályázatban nyilatkozni kell.
A program magyar nyelven zajlik, ezért a jelentkezőnek a magyar nyelvet ismernie 
kell. 

3. A pályázat elbírálásának feltétele a két utolsó lezárt aktív félév 4,00-est elért 
súlyozott tanulmányi átlaga. Ettől eltérni kizárólag az alkotmányjogi tanszék 
vezetőjének vagy a 4. pontban foglaltak szerinti ajánlást adó oktató ez irányú 
kérelmére van lehetőség. A tanulmányi átlagot a pályázatban hitelesen igazolni 
szükséges. 

4. A pályázathoz legalább egy oktatói ajánlás csatolása szükséges.

5. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá: 
− a pályázó rövid önéletrajzát, értesítési címét, telefonos és e-mail elérhetőségét,
egyoldalas bemutatkozó levelet az alkotmányjogi, parlamenti érdeklődés 
igazolásáról (pl. e tárgyakból elért jó tanulmányi eredmény, készített vagy 
készítendő dolgozat, ilyen témájú előadáson, szemináriumon való részvétel, e 
tárgykörben folytatott kutatás, oktatói ajánlás, szakkollégiumi részvétel, egyéb 
diákszervezeti tevékenység stb.), valamint arról, hogy miért jelentkezik a 
programra, miért érdekli a parlamenti munka, illetve annak meghatározott 
területe,
− a pályázathoz csatolt adatkezelési tájékoztató megismerésével és elfogadásával 
kapcsolatos nyilatkozatát. A nyilatkozat innen letölthető.

A pályázatokat elektronikus úton a következő email címre kérjük küldeni: osztondijas-parl@parlament.hu.
A hibásan digitalizált, hiányos vagy nem magyar nyelvű pályázati 
anyagokat a Hivatal nem fogadja be.

Határidő: 2021. szeptember 19.

A pályázattal kapcsolatban dr. Szabó Tímeánál, a drszabo.timea@parlament.hu e-mail-címen lehet érdeklődni.


A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA 
A pályázatokat az Országgyűlés elnöke által felkért szakemberekből álló bírálóbizottság 
értékeli, a pályázati feltételeknek megfelelő legjobb jelölteket személyes 
meghallgatásra behívja, majd ezt követően dönt a pályázat elnyeréséről. A pályázatok 
elbírálásának eredményéről minden pályázó értesítést kap, és azt az Országgyűlés 
honlapján (www.parlament.hu) is közzéteszik.

Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék Eseménynaptára

EDT ülés 2023. június 16.
Szabó Péter Zsigmond munkahelyi vitája 2023. június 21. 15:00 - 16:00
Szenátusi Ülés 2023. június 26. 14:00 - 16:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!