Újra széchenyis frakció a Mint-a-Parlamentben

A hatodik alkalommal összeülő Mint-a-Parlament munkájában a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának hallgatóiból álló frakció, a SZElidarítás is részt vett.„ Az ember csak annyit ér, amennyi hasznot hajt
embertárásnak, hazájának, s ezáltal az egész emberiségnek (…)”

(gróf Széchenyi István)

 

2015 őszére az Országgyűlés Hivatala immár hatodik alkalommal hirdette meg a nagysikerű Mint-a-Parlament nevű demokráciajátékát, amelynek célja, hogy az egyetemisták testközelből ismerhessék meg a törvényhozás menetét, és az országgyűlési képviselők munkáját.

Az első – 2013 tavaszán „megalakult” – Mint-a-Parlament munkájában való részvételt követően a 2015. évi „második parlamenti ciklusra” visszatért az Országház falai közé a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának csapata, a SZElidarítás frakciója.  Frakciónk mellett még öt csapat – Pázmányos Demokraták (PPKE); Progresszív Fiatalok (ELTE); Fiatalok a Konstruktív Politikáért (BCE, NKE, EKF, SZTE, DE, ELTE); Reformerek A Dinamizmusért Innovációért Rációért (NKE- Magyary Zoltán Szakkollégium); Sikeres Magyarországért (Matthias Corvinus Collegium) – vett részt a parlament-szimulációban.

20 fő alkotott egy frakciót, mindegyik képviselőcsoportnak készülnie kellett egy komplett törvényjavaslattal, illetve egy frakcióprogrammal.  Olyan „égető” problémák kerültek terítékre, melyek napjainkban aktualitással bírnak, vagy nem szabályoznak, vagy nem elégségesen szabályoznak: a lobbitörvényről, új választójogi törvényről, a munkavállalás kapcsán az egyenlő bánásmódról és elbírálásról, a gyógyszeres terhesség-megszakításról,- és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részmunkaidős munkavállalásának támogatásáról.

Frakciónk konzervatív, ám szociálisan érzékeny programjába jól illeszkedett az „Egészségügy állami finanszírozásának reformjáról” szóló törvényjavaslat, mely a bruttó hazai termékkel (GDP) tenné arányossá az egészségügyre fordított pénzösszegeket, felzárkóztatva ezzel országunkat az európai átlaghoz.

A rendezvény egy ún. vitanappal vette kezdetét, amelynek célja az „ülésnap” előkészítése volt. Már a vitanap is impozáns helyszínen, az Országház delegációs termében került megrendezésre. A vitanap nyitányaként Arczt Ilona, Soltész István, Szabó Zsolt, valamint Pap Csaba – az Országgyűlés Hivatalának egykori és jelenlegi munkatársai – tartottak hasznos és színes előadást az Országgyűlésről, a bizottsági és a képviselői munkáról, valamint a parlamenti retorikáról. Ezután következhetett a frakciók bemutatkozása, valamint maga a vita, amit az időkeretek és – a tudományos előadása után moderátorként szereplő – Szabó Zsolt tereltek mederbe, hogy ne legyen parttalan és meddő. A nap végi szavazáson a Pázmányos Demokraták nevű frakció „magyarországi lobbitevékenység szabályozásáról” szóló törvényjavaslata került ki győztesként, amely így a rendezvény második fordulójának, a Mint-a-Parlament 2015. november 11-i ülésnapjának napirendjére került. A színfalak mögött ekkor lázas egyeztetések indultak a kormányalakítás és a parlamenti tisztségek elosztása céljából.

A Mint-a-Parlament ülésnapjára, az Országház felsőházi termébe az informális tárgyalások eredményeképpen minden frakció szerepe tisztázódott – sajátos módon három kormányoldali képviselőcsoporttal szemben három ellenzéki foglalhatott helyet a parlamenti patkóban – és betöltetlen tisztség sem maradt. A SZElidarítás ellenzékbe szorult, de megszerezte a Vállalkozás-fejlesztési Bizottság elnökletét.

Az ülésnap megnyitását követően a T. Ház először a házszabálytól való eltérésről szóló határozati javaslatról tartott szavazást. A javaslat megkapta a szükséges, 4/5-ös támogatást, ezért a Mint-a-Parlament – a rendezvény sajátosságaiból eredő eljárás-egyszerűsítés mellett – megkezdhette a törvényjavaslat tárgyalását.

A délelőtti általános vita a plurális demokrácia jegyében zajlott. A T. Ház alkalmasnak találta a törvényjavaslatot a részletes vita lefolytatására, így a bizottsági üléseken aztán megvitatásra került a – rekordszámú – 40 módosító javaslat. A bizottsági állásfoglalásokat és jelentéseket a Törvényalkotási Bizottság vitatta meg. Ezen bizottság hatékony és házszabályszerű levezetésében Magyar Zsóka, a Törvényalkotási Bizottság szakértője és Karunk megbízott előadója volt a segítségünkre.

A zárószavazáson végül – bár némi zavar támadt a szükséges szavazati arányokat illetően – kicsiny többséggel és több módosítással, de a törvényjavaslat elfogadásra került. A rendezvény záróakkordjaként sajtótájékoztatót tartottak a frakciók: a kormánypártiak örültek a törvényjavaslat sikerének, az ellenzék azonban továbbra is vitatta a törvény létjogosultságát és kifogásolta a zárószavazás körüli fejetlenséget.

A törvényhozás működését, az Országgyűlés felépítését meg lehet tanulni a tankönyvekből, azonban egy szimuláció részesének lenni egészen más: olyan élményeket tud adni, amit egy puszta értő olvasás és memorizálás soha. Szakmailag és emberileg is a frontvonalból tapasztaltuk meg a folyamatok működését és reméljük, hogy a sokat megért falak között sikerült valami újat tanulnunk arról, hogyan legyünk magyarok Európában.

 A SZElidaritás frakció tagjai voltak: Barták Áron, Ferencz Kristóf, Finta Patrik, Forgó Alex, Frank Máté, Horváth Bertold (frakcióvezető), Horváth Patrik Attila, Kárpáti Szimonetta, Korcsmár Dávid, Maródi Barbara, Mravik Balázs Áron, Nagy Bonifác, Nagy Dávid, Nagy Nikolett, Neubauer Patrik, Ősze Áron, Ponty Dominika, Stipkovits Tamás, Veisz Richárd, valamint tanácsadóként segítették a munkánkat: dr. Erdős Csaba és dr. Kelemen Roland

Apáti Bence

3. évfolyamos joghallgató

Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék Eseménynaptára

Bejelentkezés a 2020/21-es tanév II. 2021. január 20. 06:00 - 2021. január 30. 23:55
Tantárgyválasztási időszak 2021. január 25. - 2021. január 30.
Méltányossági vizsgák 2021. január 27. 00:00 - 2021. január 30. 23:00
Beiratkozás - nappali és levelező/távoktatás tagozat 2021. január 28. - 2021. január 29.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!